Ura sončnega zahoda, imenovana "Italica"

 

Muzej kmečkih običajev Furlanije v cesarstvu (dvorišče sončnih ur)

 

Slika št. 3

"Italska" ura je način merjenja časa, ki se je uporabljal na apeninskem polotoku od začetka 13. in do konca 18. stoletja. Uvedla in razširila ga je beneška republika, ki ga je prevzela od ljudstev ob obalah Sredozemlja; Grkov, Hebrejcev in islamskih ljudstev.

 

Prikazana ura je točno štiriindvajsetina časa, ki poteče med sončnima zahodoma.

 

Sončna ura na sliki je bila posneta več kot uro pred sončnim zahodom na dan zimskega solsticija 22. decembra.

 

Na sončni uri s pravokotnim kazalcem (gnomon) odčitamo čas na vrhu sence lestvice.

 

Home - Dvorišče - Tloris

Glej prejšnjo stran