Sončna ura

 

Muzej kmečkih običajev Furlanije v cesarstvu (dvorišče sončnih ur)

 

Slika št. 4

Potencialno moč sončnega žarčenja, ki pade na enoto površine ali hemisferska sončna radiacija, se meri v W/m2 in je podana z vsoto komponente, ki izhaja naravnost s sonca, difuzije, ki vpliva iz vseh smeri in komponente odboja od terena.

 

Odvisna je od razdalje sonca do zemlje, višine sonca nad horizontom, atmosferskih pogojev in vpadnega kota med sončnimi žarki in normalo na vpadno površino.

 

Home - Dvorišče - Tloris

Glej prejšnjo stran