Sončna ura
 

Hiša Fulvio Manzato e Mirella Comar
 

Via Dai Fraris n° 23 - Aiello
 

Slika št. 4

Veliko pozornost je potrebno posvetiti razmeščanju sončnih ur na stene hiš, da bi čim bolj izkoristili sončno svetlobo na kvadrantih čez celo leto.

 

Sončna ura je postavljena na višini slemena stebrišča, da bi jo senca strehe zatemnila čim kasneje.

 

 

Home - Dvorišče - Tloris

Glej prejšnjo stran