Sončna ura

Hiša: Baldassi - Pletti

Slika št. 3

V spodnjem delu kvadranta so povzete začetnice imen lastnikov hiš:

V za Valter in M za Marino

 

 

Home - Dvorišče - Tloris

Glej prejšnjo stran